Administrativní služby pro lékaře
         poradenské služby, asistence při transformaci na s.r.o.
      agenda BOZP a PO, účetnictví, personalistika, a další

Transformace z fyzické na právnickou osobu
Rozsah úkonů, které zajišťujeme:


Formulář pro transformaci na SRO ke stažení :              © 2018 AdMedica.cz - administrativní služby pro lékaře.