Administrativní služby pro lékaře
         poradenské služby, asistence při transformaci na s.r.o.
      agenda BOZP a PO, účetnictví, personalistika, a další

Transformace z fyzické na právnickou osobu
Co Vám transformace přinese?
Má SRO nějaké nevýhody?

Není všechno stoprocentně pozitivní. Se změnou přibude o něco více administrativní práce. Především půjde o to, že:
V této souvislosti jsme schopni nabídnout služby erudovaných pracovníků, kteří si papírovou práci vezmou na starost, takže Vám jí oproti stávajícímu stavu patrně i ubude. Naši lidé se specializují výhradně na zdravotnictví, takže sledují aktuální legislativu a nové trendy.Kdy je vhodné se transformovat?


Formulář pro transformaci na SRO ke stažení :              © 2018 AdMedica.cz - administrativní služby pro lékaře.