Administrativní služby pro lékaře
         poradenské služby, asistence při transformaci na s.r.o.
      agenda BOZP a PO, účetnictví, personalistika, a další

AD MEDICA - semináře, překlady, posteryAD MEDICA - SEMINÁŘEAD MEDICA není prvoplánově společnost, která je zaměřena na administrativu, IT služby a marketing, ale věnuje se současně také organizaci seminářů, konferencí a v neposlední řadě i edukační činnosti. Snažíme se objektivně informovat lékařskou veřejnost o aspektech podnikání ve zdravotnictví, nových trendech, změnách v legislativě či daňové problematice a využíváme k tomu krátkých seminářů, které mohou sloužit jako doplněk odborných akcí. Semináře nejsou zaměřeny na nabídku služeb společnosti, ale poskytují na problém nezávislý pohled a jsou určeny k diskusi a dotazům posluchačů. V případě zájmu připravujeme i delší přednáškové bloky individuálně podle přání zadavatele.

Semináře jsou bezplatné. Jejich termín a místo se dá dohodnout, doporučujeme ale informovat se v dostatečném předstihu, protože jejich kapacita je omezená. Požadavek na konkrétní akci můžete zaslat na admedica@admedica.cz nebo si telefonicky rezervovat termín na tel. 602728801 (p. Šibová).

Aktuální nabídka krátkých seminářů (jaro 2013):

1. Je lékařská praxe majetek? Aspekty transformace na právnickou osobu

Seminář podrobně rozebírá veškeré aspekty transformace z fyzické na právnickou osobu. Rozebírá základní legislativu, porovnává objektivně výhody a nevýhody obou forem podnikání z hlediska ekonomického, právního, etického. Dotýká se ekonomiky lékařských praxí, daňové politiky, metodiky oceňování praxí a jejich prodejů.
Trvání: cca 40-60 min., seminář je interaktivní, lektor odpovídá na dotazy z pléna.


2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, lékař hasičem. Co bychom měli vědět

Seminář k obecné problematice BOZP a požární ochrany pro malá zdravotnická zařízení. Průvodce zákonnými povinnostmi (zák. práce, vyhláška MZ 432/2003 Sb., zák. 133/1985 Sb. a další), jak postupovat když Vám chybí dokumentace, periodická školení apod. Součástí je i krátká informace povinnostech při nakládání s nebezpečnými odpady.
Trvání: cca 30-50 min., seminář je interaktivní, lektor odpovídá na dotazy z pléna.


3. Marketing a lékařská praxe. Nabídka zdravotnických služeb a etika

Seminář zaměřený na informace, které lékaři mohou o svých službách poskytovat, o mediálních kanálech a jejich formě, případně nekalé konkurenci a jak s ní bojovat. Etický kodex ČLK a jeho vymahatelnost. Lékař a internet, problematika tzv. „seznamů lékařů“, účinnost a informační hodnota. Otázky anonymního hodnocení lékařů a obrany proti nekalým a pomlouvačným praktikám.
Trvání: cca 40-60 min., seminář je interaktivní, lektor odpovídá na dotazy z pléna.AD MEDICA organizuje na klíč konference, kongresy a semináře v rámci celé ČR. Naše společnost má s tímto typem akcí dlouholeté zkušenosti. Na dotaz poskytneme reference, resp. zpracujeme návrh akce a kalkulaci.AD MEDICA – překladatelský servisAngličtina vládne světem. Bohužel ne všechny odborné texty najdete výhradně v tomto jazyce. Řadu publikací, statí či odborných sdělení lze nalézt pouze v národním jazyce. A není nic neobvyklého na tom, že našinec nevládne například francouzštinou, ruštinou, němčinou, španělštinou nebo jiným unijním jazykem. Naše společnost zajišťuje překlady medicínských odborných textů do všech světových jazyků a samozřejmě i opačně.AD MEDICA – příprava posterůJezdíte na kongresy, konference, semináře? Potřebujete občas připravit poster, odborné sdělení nebo prezentaci? Naši grafici pro Vás připraví poster na míru. Stačí dodat texty a fotografie, ostatní je na nás. S přípravou posterů pro kongresy máme dlouholeté zkušenosti, na požádání Vám můžeme poskytnout reference nebo ukázky.© 2018 AdMedica.cz - administrativní služby pro lékaře.