Administrativní služby pro lékaře
         poradenské služby, asistence při transformaci na s.r.o.
      agenda BOZP a PO, účetnictví, personalistika, a další

Oceňování a prodej praxí


Chcete prodat nebo koupit praxi?


OCEŇOVÁNÍ PRAXÍ

Z obou pohledů je to většinou závažné životní rozhodnutí – a to ať už předáváte svoji léta budovanou praxi mladším nebo jako kupující přijímáte závazek často na celý život.


A v obou případech řešíte otázku jakou má konkrétní praxe vlastně cenu.


Až dosud přistupovala k této zcela zásadní otázce řada lékařů víceméně pocitově nebo na základě „ceny obvyklé“ v daném regionu a oboru. Je to dáno skutečností, že v případě OSVČ je cena takové praxe víceméně cenou vybavení ambulance. Karty pacientů nejsou prodejné, smlouvy s pojišťovnami si musí kupující vyřídit sám, ambulance bývají v nájmu, takže mnohdy ani prostory nejsou k prodeji. Prodeje se pak řeší „tak nějak po našem“ a kupující sází jen na odhad potenciálu ambulance. Stranou už raději ponecháváme smlouvy o prodeji (pokud vůbec existují) a jejich daňovou uznatelnost.


Zdá se to být neuvěřitelné, ale taková je česká realita. Mnoho lékařů by bylo (vesměs příjemně) překvapeno, jaká je skutečná cena spočítaná podle běžných ekonomických ukazatelů. Odhadujeme, že v průměru by se reálná cena mohla lišit ve stovkách tisíc.


Podstatou problému bývá nepříliš průhledné jednoduché účetnictví - daňová evidence, které praxe vedou, a ze kterého se velmi špatně odhaduje skutečný potenciál praxe, který je kromě samotných ekonomických ukazatelů dán i demografickým rozdělením obyvatel, věkovou skladbou, konkurencí apod.


Jednodušší situace je u společností s ručením omezeným, kde prodávající nabízí konkrétní hodnotu, která je exaktně spočitatelná a ve spojení s dalšími ukazateli vytvoří skutečný obraz hodnoty té které lékařské praxe.


AD MEDICA Vám doporučí kvalifikované znalce, kteří Vaši praxi přesně ocení, takže nebudete při prodeji ztrácet, a při nákupu pro změnu kupovat zajíce v pytli. Ocení lékařské praxe jak OSVČ tak i SRO.ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE PRAXÍ

V poslední době jsou na nás často směrovány dotazy, zda nevíme o někom, kdo by měl zájem o konkrétní lékařskou praxi nebo případně zda nevíme o volné praxi v určitém oboru nebo regionu. Rozhodli jsme se proto, že rozšíříme naše služby o zprostředkování prodejů lékařských praxí a zdravotnických zařízení, ke kterým můžeme připravit i celou agendu včetně smluv a veškerých administrativních záležitostí. Smlouvy a jiné právní služby, které s prodejem souvisí, zajišťujeme prostřednictvím notářů a partnerských advokátních kanceláří.


Samotná poptávka je ZDARMA, zaevidujeme ji a následně hledáme kupce či prodávajícího prostřednictvím naší sítě kontaktů. Provizi z prodeje řešíme výhradně, až v okamžiku, kdy dojde k dohodě mezí kupujícím a prodávajícím. Provize je stanovena předem podle velikosti konkrétního zdravotnického zařízení. Nevyžadujeme exkluzivitu.© 2018 AdMedica.cz - administrativní služby pro lékaře.