Administrativní služby pro lékaře
         poradenské služby, asistence při transformaci na s.r.o.
      agenda BOZP a PO, účetnictví, personalistika, a další

Co všechno Vám AdMedica nabízí?


S naším řešením AD MEDICA získáváte profesionální nástroj pro zvládnutí administrativních úkonů při transformací na společnosti s.r.o., oceňování a prodeji praxí, řešení agendy BOZP a PO, případně vedení účetnictví a personalistiky či služeb IT a technického charakteru, a to tak, že Vy sami budete řešit naprosté minimum úkonů. AD MEDICA neposkytuje právní služby, tyto služby při transformaci pouze zprostředkovává prostřednictvím partnerských notářských a advokátních kanceláří, přičemž jejich cena je již zahrnuta v cenách ceníkových.* níže uvedené ceny zahrnují správní poplatky.
Transformace na s.r.o. 32.645,- Kč
bez DPH
39.500,- Kč
včetně DPH
 • Zajištění sepsání zakladatelské listiny notářem
 • Asistence při zpracování provozního řádu
 • Poradenství a asistence při podání žádosti o schválení provozního řádu
 • Poradenství a asistence při vyřizování nové nájemní smlouvy
 • Poradenství a asistence při podání žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb
 • Poradenství a asistence při podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku
 • Poradenství při registrace k dani z příjmu na FÚ
 • Poradenství a asistence při podání změnových formulářů na místně příslušném odboru zdravotnictví KÚ
 • Poradenství a asistence při projednání termínu převodu smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami
 • Poradenství a asistence při podání žádostí o převod smluvních vztahů se ZP
 • Poradenství a asistence při zrušení registrace stávajícího NZZ na místně příslušném odboru zdravotnictví KÚ
 • Poradenství při zrušení registrace fyzické osoby na FÚ
 • Příprava předávacích protokolů ke zdravotnické dokumentaci
Příplatek za poradenství a asistenci při podání Žádosti o udělení Oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro další provozovny (za každou ambulanci) 826,- Kč
bez DPH
1.000,- Kč
včetně DPH
Poradenství a asistence při vyřízení živnostenských oprávnění pro volné živnosti (pro jednu živnost) 1.157,- Kč
bez DPH
1.400,- Kč
včetně DPH
Poradenství a asistence při vyřízení souhlasu s umístěním sídla společnosti - instituce, obce 826,- Kč
bez DPH
1.000,- Kč
včetně DPH
Poradenství a asistence při vyřízení souhlasu s umístěním sídla společnosti - soukr. majitelé (za jeden souhlas) 289,- Kč
bez DPH
350,- Kč
včetně DPH
Poradenství a asistence při vyřízení nové nájemní smlouvy pro další provozovny (za každou ambulanci) 826,- Kč
bez DPH
1000,- Kč
včetně DPH
Příprava provozního řádu pro další provozovny (za každou ambulanci) 3.719,- Kč
bez DPH
4.500,- Kč
včetně DPH
Poradenství a asistence při podání změny v obchodním rejstříku (včetně správního poplatku) 2.479,- Kč
bez DPH
3.000,- Kč
včetně DPH
Poradenství a asistence při vyřízení Osvědčení o specializované způsobilosti lékaře 2.066,- Kč
bez DPH
2.500,- Kč
včetně DPH
Poradenství a asistence při oceňování majetku OSVČ při převodu na SRO 4.000,- Kč
bez DPH
4.840,- Kč
včetně DPH
GDPR – řešení nakládání s osobními údaji v lékařské ordinaci v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 12.000,- Kč
bez DPH
14.520,- Kč
včetně DPH
 • audit reálného stavu nakládání s osobními údaji na pracovišti
 • zpracování dokumentace (směrnice pro ochranu osobních údajů a implementaci principů GDPR v ambulanci, směrnice upravující eliminaci rizik při správě osobních údajů, doklad o školení GDPR + ověření znalostí, souhlas se zpracováním OÚ, informace o zpracování OÚ pro pacienty, informace o zpracování OÚ pro zaměstnance, dodatek k pracovní smlouvě pro zaměstnance, vzorová smlouva se zpracovateli)
 • vyhodnocení stavu, seznámení s výstupy auditu a postupy, které by konkrétní lékař měl v souladu s obecným nařízením dodržovat, proškolení zaměstnanců a ověření znalostí
Poradenství a asistence v oblasti agendy BOZP a PO
– cena za prvotní přípravu podkladů
6.529,- Kč
bez DPH
7.900,- Kč
včetně DPH
 • audit - zjištění stavu na úseku PO a BOZP
 • hodnocení rizik
 • směrnice poskytování ochranných pomůcek
 • směrnice k zajištění BOZP
 • směrnice k zajištění požární ochrany
 • školení zaměstnanců a školení vedoucích pracovníků
Roční periodické služby na úseku BOZP a PO 3.223,- Kč
bez DPH
3.900,- Kč
včetně DPH
 • 1x pravidelná roční prověrka
 • 1x periodické školení
 • zpracování aktualizovaného hodnocení rizik dle ZP
 • školení řidičů referenských vozidel
 • interní audit (podle §47 zák.č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a Věstníku MZČR č. 16/2015)
 • zastupování při kontrolách BOZP a PO
 • vstupní školení nových zaměstnanců
 • hlídání termínů revizí, lékařských prohlídek
 • hlídání periodických lékařských prohlídek
 • řešení pracovních úrazů
Kategorizace prací a pracovišť § 37 zákona č. č. 258/2000 Sb. 4.050,- Kč
bez DPH
4.900,- Kč
včetně DPH
 • vypracování návrhu na zařazení prací do kategorií
 • odeslání návrhu a projednání s územním pracovištěm KHS
(Cena nezahrnuje měření zátěží, pokud budou KHS nařízena)
Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, projednání s místně příslušným pracovištěm KHS – základní sazba 2.975,- Kč
bez DPH
3.600,- Kč
včetně DPH
(k základní sazbě se připočítává zpracování a tisk jednotlivých pravidel pro každou látku dle počtu)
Zpracování a tisk pravidel pro jednu nebezp. látku (1 ks) 331,- Kč
bez DPH
400,- Kč
včetně DPH
Dokumentace o začlenění do kategorie PN dle § 4 zák. č. 133/1985 Sb. 1.736,- Kč
bez DPH
2.100,- Kč
včetně DPH
Oceňování, poradenství a asistence při prodeji lékařských praxí
cenový odhad praxe od 10.000,- Kč*
bez DPH
od 12.100,- Kč*
včetně DPH
poradenství a asistence při zprostředkování prodeje (koupě) praxe 3% z ceny
 
 
Vedení daňové evidence
měsíční paušál (platí pro max. 100 zaúčtovaných položek / měsíc ) 2.231,- Kč**
bez DPH
2.700,- Kč**
včetně DPH
zaúčtovaná položka / řádek 16,50 Kč
bez DPH
20,- Kč
včetně DPH
Podvojné účetnictví
měsíční paušál (platí pro max. 120 zaúčtovaných položek / měsíc ) 3.058,- Kč**
bez DPH
3.700,- Kč**
včetně DPH
zaúčtovaná položka / řádek 20,60 Kč
bez DPH
25,- Kč
včetně DPH
Personální a mzdová agenda
měsíční paušál za jednoho zaměstnance 289,- Kč
bez DPH
350,- Kč
včetně DPH
Daňová přiznání a formuláře
zpracování daňového přiznání právncké osoby 2.645,- Kč
bez DPH
3.200,- Kč
včetně DPH
zpracování daňového přiznání fyzické osoby 2.231,- Kč
bez DPH
2.700,- Kč
včetně DPH
zpracování silniční daně 661,- Kč
bez DPH
800,- Kč
včetně DPH
vyúčtování daně ze závislé činnosti a funkčních požitků včetně příloh 661,- Kč
bez DPH
800,- Kč
včetně DPH
Ostatní
Poradenství a asistence při zastupování při kontrolách na úřadech – 1h 347,- Kč
bez DPH
420,- Kč
včetně DPH
ostatní účetní úkony nad rámec paušálu – 1h 347,- Kč
bez DPH
420,- Kč
včetně DPH
Všechny uvedné ceny zahrnují správní poplatky. Platnost cen je od 1.2.2015.

* dle rozsahu služeb a dle typu společnosti
** Ceny jsou pouze orientační. Záleží na rozsahu poskytovaných služeb, množství dokladů apod.
Konkrétní kalkulaci pro Vaše zařízení připravíme na základě konzultace s Vámi.
© 2018 AdMedica.cz - administrativní služby pro lékaře.