Administrativní služby pro lékaře
         poradenské služby, asistence při transformaci na s.r.o.
      agenda BOZP a PO, účetnictví, personalistika, a další

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci


Stále častěji se setkáváme se skutečností, že se lékaři (zejména OSVČ) domnívají, že se jich zákonné úpravy vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci netýkají, že je to výhradně záležitost právnických osob, případně majitelů či správců budov. Jde samozřejmě o závažný omyl, se kterým se již řada zdravotníků tváří v tvář setkala.


Aby k těmto problémům, případně následným sankcím, při kontrolách inspektorátu bezpečnosti práce nedocházelo, zařadili jsme do našeho portfolia i tyto služby, které zajišťují zkušení profesionálové.

Co Vám tedy může AD MEDICA nabídnout na poli BOZP a PO:

Pokud si nejste jisti, zda se Vás shora uvedené řádky, týkají, zavolejte nám nebo napište. Jsme schopni tyto služby poskytovat synergicky i pro více ambulancí v jedné budově, v jednom městě či regionu. Naše působnost je stejně jako u ostatních činností celorepubliková.© 2018 AdMedica.cz - administrativní služby pro lékaře.